Լիլյա Վարդանյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1991 - 1996 թթ.. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ին ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2005 , 2008, 2009, 2010 թթ. Ֆրանսերեն դասավանդողների միության սեմինարների մասնակցություն

Հասարակական գործունեություն
2003 - 2008 թթ. ««Աբաչո» խորհրդատվական, տեղեկատվական և ուսուցողական կենտրոն» ՀԿ նախագահ
2004 թ-ին Ֆրանսիական «Ճանաչենք և պաշտպանենք բնությունը» ՀԿ անդամ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)
Լիլյա Վարդանյան