Լիպարիտ Մելիքջանյան
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միջազգային հարաբերություններում մուրհակի կիրառման հետ կապված իրավական հիմնախնդիրները» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հաշվարկային պարտավորություններ, արժեթղթեր

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք
Արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունք
Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1998 - 2003 թթ. «Գրեյթ Արարատ» ՍՊԸ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
Լիպարիտ Մելիքջանյան