Լուսինե Բագումյան
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
Դասախոս` Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում (2009 թ-ից մինչ օրս)
Դասախոս. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների
ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբինում (2008 թ-ի սեպտեմբեր - 2010 թ-ի հունվար)
1-ին կարգի մասնագետ. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ընդհանուր բաժնում (2009 թ-ի հունվար)
Անգլերեն լեզվի ուսուցիչ. Տոռա ուսումնական կենտրոնում (2008 թ-ի հուլիս - 2008 թ-ի հոկտեմբեր)
Պրակտիկա
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ (2006 թ-ի մարտ)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ), ֆրանսերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS office, Excel
Լուսինե Բագումյան