Լուսինե Բուդաղյան
Կրթություն
2004-2008, ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2002-2004, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն
1998-2002, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. “SLDNF-ռեզոլյուցիայի մասին ժխտումով տրամաբանական ծրագրավորման մեջ”, 2012 թ. մայիսի, ԵՊՀ, Երևան

Աշխատանքային փորձ
2012-2017, 2020-այժմ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2007-2012, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004-2007, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր» և «Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգեր» ընդհանուր դասըթաց, բակալավրիատ,
«Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգերի նախագծում» դասըթաց, մագիստրատուրա
«Ալգորիթմների տեսության» դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում և Լամբդա հաշիվ, Տրամաբանական ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Գիտական թեմաներ (պետական ֆինանսավորում)` 94-719, 2000-13, 0828, 0119, 1027

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Լուսինե Բուդաղյան