Լուսինե Սարգսյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2018թ. Դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ (ՀՀԲՈՀ-ի կողմից)
2009 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն
որակավորման հանձնաժողով
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի
հայցորդ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի
մագիստրատուրա (Անգլերեն լեզու)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (Անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2020 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ-ից ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2009-2011 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2005 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (առաջին կարգի մասնագետ)
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս` համատեղության կարգով

Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների
2020 DBMR 6-th Digital Conference on Massive Open Online Courses
2020 “Exploring Ways to Test Mediation and Pluricultural/ Plurilingual Skills in the Classroom”, Relang, Online Event
2019 “Eurasian Translation Congress 1: Translation and Education” YSU, University of Rzeszów
2019 “Teaching for Success 2019: English Teacher and Educator Development Conference”, British Council Armenia
2018 “Exploring the Cultural Iceberg: Culture through the Language Prism”, YSU
2010 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2001 թ. Կոնֆերանս ազատազրկման այլընտրանքների վերաբերյալ (ՀՀ պատվիրակության թարգմանչուհի), Ռումինիա, Բուխարեստ

Հասարակական գործունեություն
2012 թ-ից “TED Talks” (Technology, Entertainment, Design) նախագծի համակարգող՝ անգլերենի և հայերենի գծով:
2001 թ-ից առ այսօր թարգմանչական և խմբագրական օժանդակություն ՀՀ դատավորների միությանը

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (մասնագիտական), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական), վրացերեն (սկսնակ)
Լուսինե Սարգսյան