Լուսինե Հարությունյան
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Քիմիական ֆակուլտետ, բակալավրիատի դիպլոմ AB N 002612
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ ,Քիմիական ֆակուլտետ. մագիստրոսի դիպլոմ AM N 001684
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Քիմիական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, <<Մակերևութային ակտիվ նյութերի ջրա-սուլֆօքսիդային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները>>, Բ.00.04 «Ֆիզիկական քիմիա», 2008
Դոցենտ, 2015
Քիմիական գիտությունների դոկտոր, <<Մոլեկուլային փոխազդեցությունները մակերևութային ակտիվ նյութ-ամինաթթու/վիտամին-ջուր համակարգերում և դրանց դերը օքսիդացման ու կոմպլեքսագոյացման ռեակցիաներում>>, Բ.00.04 «Ֆիզիկական քիմիա», 2018

Աշխատանքային փորձ
2005-2007 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, 0153 գիտական թեմա, կրտսեր գիտաշխատող
2007-2008 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, Քիմիական և կենսաբանակն համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2009-2010 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, Քիմիական և կենսաբանակն համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների ԳՀ լաբորատորիա, գիտաշխատող
2010 -2015թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Էկոլոգիական քիմիայի ամբիոն, ասիստենտ
2015թ. առ այսօր ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն, դոցենտԿարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Շրջակա միջավայրի քիմիա
Դիսպերս համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակերևութային ակտիվ նյութերի ջրային լուծույթիների ֆիզիկաքիմիական և կոլոիդային հատկությունների ուսումնասիրություն, ջրային համակարգերի մաքրում մակերևութային ակտիվ նյութերից, բնական սորբենտների մոդիֆիկացում և դրանց կիրառում աղտոտիչներից ջրային համակարգերի մաքրման համար

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ANSEF Grant No 04-PS-chemorg-723-16
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ – 2014 13 РБ-033

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
The winner of award for best citation for publications in international journals. "We demand increased funding for science" and “Tashir charitable trust”
Best paper award given by “We demand increased funding for science, AG_GFA-G.Ts.1”

lusinehar@ysu.am
Լուսինե Հարությունյան