Լուսինե Սիմոնյան
Կրթություն
Նոյեմբեր/2013-Նոյեմբեր/2017 Երևանի պետական համալսարան
Ասպիրանտ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2005–Մայիս/2010 Երևանի պետական համալսարան
Հայցորդ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2003–Հուլիս/2005 Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն / Մագիստրատուրա
Սեպտեմբեր/1999–Հուլիս/2003 Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ / Բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
Սեպտեմբեր/2021-ից Երևանի պետական համալսարան
Ասիստենտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում
Սեպտեմբեր/2020-ից Երևանի պետական համալսարան
Ավագ գիտաշխատող Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիայում
Սեպտեմբեր/2018–ից "Այբ" դպրոց
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Սեպտեմբեր/2017-Օգոստոս/2018 Երևանի պետական համալսարան
Լաբորանտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Գծային և ոչ գծային մոտարկումների և դրանց կիրառման լաբորատորիայում
Սեպտեմբեր/2015–Սեպտեմբեր/2019 Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Սեպտեմբեր/2012–2015 Եվրասիա միջազգային համալսարանի վարժարան
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Փետրվար/2007-Օգոստոս/2012 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
Մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Հունվար/2005–Հունիս/2007 Երևանի Երևան համալսարան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի դասախոս
Հունվար/2005–Հունվար/2006 Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարան
Մաթեմատիկայի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Կոմպլեքս անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն,ունիվերսալ ֆունկցիաներ

Էլ. փոստ
lusine.simonyan@ysu.am
Լուսինե Սիմոնյան