Լուսինե Ստեփանյան
Կրթություն
2004 - 2009 թթ. Հայցորդ ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանականնության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2009 թ. Կենսաբանական գիտ. թեկնածու, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, ՀՀ գիտությունների ակադեմիա

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, Դոցենտ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, ավագ գիտ.աշխատող
1999 - 2000, 2004 - 2010 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ մարդու և կենդանիների Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիա, Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, Սթրեսի հոգեբանություն, Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն, Ակմեաբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, մասնագիտական սթրես, մասնագիտական այրում, սպորտային գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, ագրեսիվ վարքի հոգեֆիզիոլոգիա, ակմեաբանություն, թեստաբանություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2007 թթ. Դեռահասային ագրեսիվության հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2008 - 2010 թթ. Դեռահասային կոնֆլիկտայնության հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2013 - 2015 թթ. Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում (ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2015 - 2017 թթ. Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում:
2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ.-ին գիտաժողովների մասնակցության դրամաշնորհներ «Գ. Գուլբենկյան» հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, FENS, IBRO

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն(ազատ)

Պարգևներ
Լ. Ա. Օրբելու անվ. կրթաթոշակ
«Լոմոնոսով-2007» պատվոգիր

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական ֆիզիոլոգիական ընկերություն, Նեյրոգիտությունների հայկական ընկերություն
IBRO
Հայկական գիտագործնական հոգեբանության ասոցիացիա

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2017 հուլիսի 3-15 Լեհաստան, Ուստկա:
Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների մեթոդաբանության ժամանակակից գիտական խնդիրները» խորագրով (4-րդ փուլ):
2017 մարտի 18-19 Հայաստան, Երևան: «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» թեմայով գիտագործնական սեմինար, կազմակերպված ՀՀ Առողջապահության նախարարության, ՊՀՀԱ և ԱԱԲՄՀԱ –ի կողմից:
2016 թ. հուլիսի 7-16 Սլովակիա Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց-գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին (3-րդ փուլ):
2016 թ. Փետրվար 23-26 «Հայաստանում ներդրումային միջավայրի փոփոխություններ» ծրագրի շրջանակներում «Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հմտություններ» խորագրով վարպետաց դաս-թրենինգ:
2016 թ. Հուլիս 3-7 ԵԽ գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բանտերում առողջ ապրելակերպի խթանմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման ծրագիր:
2016 թ. Հոկտեմբեր 24-26 Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում կազմակերպված ՀՀ առողջապահության նախարարության, Ժնևի Հոպիտո համալսարանի և մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից
2016 թ. նոյեմբերի 1 - դեկտեմբերի 30 «Կառավարչական հմտությունների զարգացումը գեշտալտ ուղղությունում» գործնական դասընթաց:
2015 թ. հուլիսի 5-19, Իտալիա, Մասաֆրա քաղաքում Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի և Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին (2-րդ փուլ):
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր:
2014 թ. հունիսի 29- հուլիսի 14, Լեհաստան, Ուստկա քաղաքում Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին:

lusine.stepanyan@ysu.am
Լուսինե Ստեփանյան