Լուսինե Սահակյան
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի բաժին, Դեղագործական քիմիա մասնագիտությամբ, դեղագետ-քիմիկոսի, պրովիզորի որակավորումով;
2004 - 2005 թթ. Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, հետբուհական մասնագիտացում՝ դեղագետի որակավորումով
2017 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի կենսաբժշկագիտության ամբիոնի հայցորդ։

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ օրս, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտաշխատող;
2014 թ-ից մինչ օրս, Երևանի պետական համալսարան, Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի դասախոս, լաբորանտ;
2009 թ-ից մինչ օրս, Երևանի պետական համալսարան, «Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի» բազային լաբորատորիայի ավագ-լաբորանտ;
2010 - 2014 թթ. «Արփիմեդ» ՍՊԸ, որակի ապահովման բաժնի աշխատակից;
2005 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Ազոտ, թթվածին, ծծումբ պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզի» բազային լաբորատորիա, ավագ-լաբորանտ;
2003 - 2008 թթ. «Ժամանակակից կոսմետիկական լաբորատորիա» ՍՊԸ, մասնագետ-խորհրդատու;
2001 - 2005 թթ. «Արփիմեդ» ՍՊԸ, որակի վերահսկման լաբորատորիա, քիմիկ-անալիտիկ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ – գործնական պարապմունք, Ընդհանուր հիգիենա – լաբորատոր պարապմունք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոչսպիտակուցային α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի օպտիմալ մեթոդների մշակում:

Մասնագիտական անդամակցություն
«Դեղագործություն և դեղաբանություն, գիտություն և կրթություն» ասոցիացիայի անդամ:

Դրամաշնորհներ
ISTC #A- 2289(2017-2020)

որակավորման դասընթացներ/ թրեյնինգներ
ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ (2016-2021)

Լեզուներ
Հայերեն - մայրենի, ռուսերեն, անգլերեն
Լուսինե Սահակյան