Լյովա Գրիգորյան
Կրթություն
ԵՊՀ,ռադիոֆիզիկայի ֆակ., Մոսկվայի Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ,ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, Si-ով հարստացված կոմպոզիտ թաղանթների էլեկտրական և օպտիկական հատկությունները և նրանց կիրառության հեռանկարները միկրոէլեկտրոնիկայում:,1989թ. Մոսկվայի Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ:
Աշխատանքային փորձ
30 տարի

Կարդացված և Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկա, Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, օպտիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ, կիսահաղորդչային նանոբյուրեղների ստացում , օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» հանրապետական նպատակային ծրագիր:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն
Լյովա Գրիգորյան