Լյուդմիլա Բալայան
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի ֆիզիկական քիմիայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
1982 - 1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1991 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
2002 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի լաբորանտ
2015 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լակտոնների սինթեզ, բիցիկլիկ միացությունների փոխակերպումներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC A-108 (1998-2001)
A-365 (2000-2003)

Լեզուներ
Հայերեն (ազատ),, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանով)

balayan.lyudmila@ysu.am
Լյուդմիլա Բալայան