Լյուդվիգ Վարդանյան
Կրթություն
1999–2003թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրի դիպլոմ գերազանցությամբ
2003–2005թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրոսի դիպլոմ
2006-2008թթ. Տրիեստի համալսարան, Տեսական ֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրոսի դիպլոմ
2005–2008թթ. Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան, ասպիրանտուրա կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի բնագավառում

Աշխատավայրեր
2009թ. հունվար – մինչ այժմ. ԵՊՀ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող

Մասնագիտացում
Ցածր չափայնությամբ համակարգեր և նանոկառուցվածքներ

Դրամաշնորհներ
ANSEF 2011 «Կոհերենտ պոլարոնային վիճակների անկումը քվանտային կետերում արտաքին համասեռ մագնիսական եւ էլեկտրական դաշտերի առկայությամբ»

lvardan@ysu.am
Լյուդվիգ Վարդանյան