Մկրտիչ Երանոսյան
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1997 - 2002 թթ. Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան ՊՄԻ,դիպլոմ գերազանցության

Ատենախոսություն
«Կապված պոլարոնային վիճակները քվանտային լարերում արտաքին էլեկտրական դաշտում»

Մասնագիտացում
Ա.04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա»

Աշխատանքային գործունեություն
2005-ից մինչ օրս-Գիտաշխատող, ԵՊՀ ՊՄՖ ԳՀԼ
2013-ից մինչ օրս-Դասախոս ՀՊՃՀ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի ՄԿԲՍ ամբիոն

Դասավանդման փորձ
•Միկրո և նանոկառուցվածքների ֆիզիկա
•Նանոնյութերի հետազոտման եղանակներ
•Համակարգչային մեթոդները ֆիզիկայում
•Օպտոէլեկտրոնիկա
•Քվանտային էլեկտրոնիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ցածր չափային կիսհաղորդչային համակարգերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկություններ

Դրամաշնորհներ
ANSEF (2012) Grant No. condmatth-2955
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե (No. SCS-13YR-1C0044), թեմայի վերնագիր. Ռաշբայի և Դրեսելհաուսի սպին-ուղեծրային փոխազդեցության ներգործությունը պոլարոնային վիճակների և պոլարոնային տրոհման մեխանիզմների վրա վյուրցիտային քվանտային կետերում (2014 -2016թթ.)

Գիտաժողովների մասնակցություն
2013- EDISON18 : The 18th International Conference on Electron Dynamics
in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures. Matsue, Japan July 22-26
2013-4-th international conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, Tehran, Iran November 5-6
2011-Int. Symposium “Optics and its Applications”, Yerevan, Armenia, September 5-9
2011-8th Int. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”,Yerevan, July 1-3
2010-The 18th International Symposium on Nanostructures: Physics and Technology. Saint Petersburg, Russia June 21–26
2007-Conference on Solid state physics, Tsakhcadzor, Armenia
2006-Conference on Laser Physics – 2006, Ashtarak, Armenia
2006-Nato Advanced Research Workshop “Brilliant Light Facilities and Research in Life and Material Sciences CANDLE, Yerevan, Armenia, 17-20 June
2006-International Conference “New Technologies for Development of Heterosemiconductors for Device Applications”, Yerevan, Armenia, 21-23 September
2005-“IV International Conf. Semiconductor Micro-and nanoelectronics” Agveran, Armenia
2005-Conference on Laser Physics – 2004, Ashtarak, Armenia
2004-Conference on Laser Physics – 2004, Ashtarak, Armenia

Համակարգչային ծրագրեր
Mathematica, LabView, C++

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մկրտիչ Երանոսյան