Մագդա Իսրայելյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002-2004 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, մագիստորոսի կոչում
1998-2002 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բակալվարի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2005-2007թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի լաբորանտ
2007-2009թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորաբտ իսպաներեն լեզվի դասախոս
2010թ.- ից ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 «Իսպաներեն լեզվի բառագիտություն», սեմինար
2009 «Գովազդի լեզու» , սեմինար

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց ), ռուսերեն (գերազանց)
Մագդա Իսրայելյան