Մանանա Դալալյան
Կրթություն
2007 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2001 թ. բ.գ.թ. գիտական աստիճան
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողուհի

Մասնագիտական գործունեություն
1996-առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, ասիստենտ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
1996 թ. Անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում
2003 թ. Ժամանակակից լեզվաբանութան հիմնախնդիրներ
2011 թ. Ղ. Աղայանի 170-ամյակին նվիրված կոնֆերանս
2011 թ. Մանկավարժության և մեթոդիկայի որոշ հիմնահարցերին նվիրված կոնֆերանս

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Ոճագիտություն, թարգմանաբանություն,բառագիտություն,գործաբանություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)
Մանանա Դալալյան