Մարգարիտա Մաթևոսյան
Կրթություն
1979 - 1985 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ. «Հայաստանի գետերի ջրերի գենոտոկսիկության մոնիթորինգ և գնահատում», Գ.00.15 «Գենետիկա» մասնագիտությունով, ՀՀԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ, Երևան, 2005 թ.

Աշխատանքային փորձ
1985 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ - ի Կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1985 թ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ - ի Կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1997 թ. դասախոս (ժամավճար), ԵՊՀ - ի Կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
2007 թ. ասիստենտ առ այսօր ԵՊՀ - ի Կենսաբանության ֆակուլտետի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
2007 թ. ՀՀԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի «Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիոն հիվանդությունների նեյրոքիմիքյի և նեյրոիմունոլոգիոյի» լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող (համատեղություն)

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուրգենետիկա», «Գենետիկական վերլուծություն»,«Գյուխատնտեսական բույսերի գենետիկականհիմունքները» և «Անհատական զարգացման գենետիկա» հատուկ կուրսի գործնական պարապմունքները (1985 - 2000 թթ.), «Գենետիկա», «Գենետիկա և էվոլյուցիոն տեսություն» (2000 թ. առ այսօր)

«Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը»
Գենետիկա, Բջջագենետիկա, Գենետիկական թունաբանություն, Օնկոգենետիկա, Իմմունոլոգիա, Մանրեաբանություն, Նեյրոքիմիա, Կենսաքիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. A - 1701 MNTS Grant 2009-2011 “Proline - rich polypeptides and hematopoietic regulation”
2013 - 2014 թթ. ANSEF-Microbio – 3244 “Immunoproperties of hypothalamic peptide PRP-1 for treatment of bacterial infection and LPS - associated inflammation”

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (FEBS)-ի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկների միության անդամ
Հայաստանի Կենսատեխնոլոգների միության անդամ
Հայաստանի գենետիկների և ընտրասերների միության անդամ
Կանաչ Ճանապարհ Սերունդներին ՀԿ անդամ
Մասնակցությունը գիտաժողովների
Ավելի քան 30 միջազգային գիտաժղովներ, այդ թվում՝ 5 հրավիրված բանավոր զեկուցումներ

Պարգևներ
1979 թ. Կոմունիստական աշխատանքի դափնեգիր
1976 թ. Սոցիալիստական մրցակցության հաղթող
1985 թ. ՀՀ Կենտրոնական կոմիտեի կոմերիտմիության պարգև
Գովասանագրեր

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
Մարգարիտա Մաթևոսյան