Մարգարիտա Եղիազարյան
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական կապերի բաժին, տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական կապերի մասնագիտությամբ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
1998 թ. Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Կիպրոս Նիկոսիա
Երիտասարդ մենեջերների ծրագրի վկայական հետևյալ կուրսերի դասընթացների մասնակցությամբ
 • Շուկայական տնտեսություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Կորպորատիվ ռազմավարություն
 • Մարկետինգի մենեջմենթ
 • Հաշվապահություն
 • Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  1998 թ. Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ուսումնասիրման վկայական, ներկայացվել է Հայաստանի զարգացման գործակալության կողմից
  2004 թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage, տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա
  2016 թ. Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթաց
  2016 թ. Բուլղարիայի Բանսկո քաղաք, ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսագիտության ամառային դպրոց

  Գիտական աստիճան, կոչումը
  2002 թ-ին Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից
  2006 թ-ին Դոցենտ, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից

  Աշխատանքային փորձ
  1998 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսկան հարաբերությունների ամբիոն, դոցենտ
  1995 - 2008 թթ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիր), Ձեռքբերումների վարչություն առաջատար մասնագետ,
  2004 թ. «Սոցիալական կապիտալ» հայական հասարակական կազմակերպություն, խորհրդի նախագահի տեղակալ,
  1998 - 2001 թթ. Միջազգային տեխնոլոգիաների գիտական կենտրոն A-108-98 ծրագիր (դրամաշնորհ) բիոլոգիական ակտիվ նյութերի սինթեզ, հաշվապահ,
  1995 - 1996 թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ, «ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Հունաստանի և Իտալիայի հետ» հետազոտական աշխատանք,
  1993 - 1994 թթ. Երևանի ֆոնդային բորսա, առաջին կարգի մասնագետ:

  Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  2006 - 2008 թթ. ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն
  2007 թ-ի Փոքր և միջին ձեռնարկություններում զբաղվածության հետազոտության շրջանակի մշակում` համաձայն ՀՍՆՀ և Համաշխարհային Բանկի միջև կնքված պայմանագրի
  2006 թ-ի Համայնքների ըստ սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթույան դասակարգման հետազոտության շրջանակների մշակում համաձայն ՀՍՆՀ և ՀԲ միջև կնքված պայմանագրի
  2004 - 2007 թթ. Աշխատաշուկան և բնակչության միգրացոին հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով): ԵՊՀ պետական թեմա
  2007 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման պրոբլեմները ՀՀ անցումային տնտեսությունում (տեսություն, մեթոդաբանություն, պրակտիկա): ԵՊՀ պետական թեմա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ի «Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն
  Խորհրդի նախագահի տեղակալ
 • Մարգարիտա Եղիազարյան