Մարգարիտա Եղիազարյան
Կրթություն

2016 թ., Բուլղարիա, Բանսկո, Ազատական տնտեսական քաղաքականության միջազգային տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց:
2016 թ., Ռուսաստան, Մոսկվա, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց:
2013 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման «Mathematica» համակարգչային ծրագրի դասընթաց:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման iTEP անգլերենի ծրագիր, «C1» մակարդակ:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման լսարանային ցուցադրությունների, համակարգչային գրագիտության, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ, մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները թեմաներով դասընթացներ:
2008 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման մանկավարժական-հոգեբանական մասնագիտացման դասընթաց:
2006թ․ դոցենտի գիտական կաչում:
2004թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա:
2002թ. տնտեսագիտության թեկնածու:
1998թ. Հայաստան, Երևան, Հայաստանի զարգացման գործակալություն Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ծրագիր։
1998թ Կիպրոս. Նիկոսիա, Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Երիտասարդ մենեջերների ծրագիր։
1997-2000թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ:
1990-1995թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2007 թ.-ից առ այսօր, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ:
1998– 2006 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ:

1995-2008թթ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագիր) Խթանող ինժեներ, Ձեռքբերումների վարչության մասնագետ
2004թ․ Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն, գործադիր տնօրեն, խորհրդի նախագահի տեղակալ:
1995-1996թթ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն, Հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ:
1993-1994 Երեւանի ֆոնդային բորսա, աճուրդների կազմակերպման մասնագետ:

Դասավանդվող դասընթացներ.
Տնտեսության հանրային կառավարում, տնտեսագիտական սոցիոլոգիա, զարգացման քաղտնտեսության ռազմավարական ծրագրավորում, տնտեսագիտական տեսություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ.
Տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական զարգացում, սոցիալ-հոգեբանական տնտեսագիտություն, ազգային տնտեսություն:

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:, գերմանարեն-բառարանով։

m. yeghiazaryan@ysu.am
Մարգարիտա Եղիազարյան