Մարիամ Շահինյան
Կրթություն
2001 - 2007: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1991 - 2001: Ապարանի ֆիզմաթ միջնակարգ դպրոց, Ապարան

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Կրտսեր գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա», 2012, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային գործունեություն
2006 - 2007: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
01.09.2007 - 31.12.2007: «Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային ԳՀԼ, Ավագ լաբորանտ
2007 - այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Ավագ լաբորանտ
01.09.2012 - այսօր: ԵՊՀ «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» ԳՀԼ, Կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
ՄՄ ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա, ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների թերոդինամիկ պարամետրերի ուսումնասիրությունները

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2015թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

m.shahinyan@ysu.am
Մարիամ Շահինյան