Մարիամ Շահինյան
Կրթություն
2001-2007 – Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, բակալավր, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Միլիմետրային ալիքների in vitro և in vivo ներգործության ուսումնասիրությունը որոշ կենսահամակարգերի վրա”, 2012, Երևանի պետական համալսարան; կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեություն
2006 – 2012 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2012 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ԳՀԻ, “Ենթաբջջային կառուցվածքների” լաբորատորիայի գիտաշխատող
2020 – առ այսօր ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական մոդելներ և թվային մեթոդներ, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, կենսաինֆորմատիկա, կենսաֆիզիկա, ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա, կենսաբանական պրոցեսների մոդելավորում, միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության մեխանիզմների ուսումնասիրություններ կազմավորման տարբեր մակարդակում գտնվող կենսահամակարգերի վրա

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2018-202 – 18T-1F030, ՀՀ ԳՊԿ

2015-2017 – 15T-1F105, ՀՀ ԳՊԿ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկոսների համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Էլ. փոստ
m.shahinyan@ysu.am
Մարիամ Շահինյան