Մարիամ Արաբյան
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. ասպիրանտ, հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1977 - 1980 թթ. ուսանող, հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1974 - 1977 թթ. ուսանող, կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1987 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա «Առաձգականության տեսության որոշ օպտիմիզացիոն խնդիրների հետազոտումը» հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվա, 1987 թ. մասնագիտություն` 01.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
1992 - թ-ից մինչ այժմ Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,
Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1992 թթ. Ասիստենտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
Գիտական կոչում 2008 թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- Թվային մեթոդներ
- Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
- Վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- Օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների թվային լուծում
- Կշռային ֆունկցիոնալ տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

arabyan.mariam@ysu.am
Մարիամ Արաբյան