Մարիամ Խաժակյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2018 բ.գ.թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանա¬սիրության ամբիոն, Երևան, Հայաստան
Ատենախոսություն՝ Առոգանությունը որպես խոսքի գործառական-հաղորդակցական իմաստավորման միջոց
1987-1992 Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
1986-1987 Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, նախապատրաստական բաժին
1975-1985 N 169 միջնակարգ դպրոց, Երևան, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2019 ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուներ և միջմշակութային հաղորդակցություն, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Երևան, Հայաստան, Բ.գ.թ., ասիստենտ
1994-2018 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Դասախոս
1992-1994 N 115 միջնակարգ դպրոց, Ուսուցչուհի

Հմտություններ և փորձ
Համակարգչային գիտելիքներ, հայերեն (մայրենի), անգլերեն և ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Դասավանդվող դասընթացներ
Հնչյունաբանություն (գործնական և տեսական), մասնագիտական անգլերեն, վերլուծական ընթերցանություն, քերականություն: Գիտական թեզերի և ավարտական աշխատանքների ղեկավարում, գրախոսություններ:

Այլ մասնագիտական գործունեություն
Զեկուզումներ գիտաժողվների ժամանակ, ավարտական քննությունների անցկացում, ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների անցկացում:

Անդամություն
AASE-ի անդամ
Մարիամ Խաժակյան