Մարիամ Կիրակոսյան
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանող
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանքի թեմա - Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» աշխարհաբար և ռուսերեն թարգմանությունները

Աշխատանքային փորձ
1988 թ. հոկտ. մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ
Թարգմանության տեսություն - մագիստրատուրա, բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ընդհանուր լեզվաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Մարիամ Կիրակոսյան