Մարիամ Մելքոնյան
Կրթությունը
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության մագիստրատուրա
2016թ -ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2015թ -ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2016թ -ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն, օսմաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Օսմանյան գրականության պատմություն, ադրբեջանական լեզու և գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, ադրբեջաներեն

mariam.melkonyan@ysu.am
Մարիամ Մելքոնյան