Մարիամ Մելքոնյան
Կրթություն
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության մագիստրատուրա
2016 - 2020 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
2019 թ. հուլիս-օգոստոս, Օսմաներենի ամառային դպրոց, Քոչի համալսարանի անատոլիական քաղաքակրթությունների հետազոտությունների կենտրոն (Թուրքիա, Ստամբուլ)

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2016 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն, օսմաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օսմաներեն և օսմանյան գրականության պատմություն, ադրբեջաներեն և ադրբեջանական գրականություն

mariam.melkonyan@ysu.am
Մարիամ Մելքոնյան