Մարիամ Վասիլյան
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ասպիրանտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ,

Ատենախոսության թեման
«Հայաստանի Հանրապետության հանքային ջրերի գեոէկոլոգիական գնահատումը»

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության մասնագետ:
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետի ավագ գիտաշխատող
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս (համատեղությամբ)
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ,
2014թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի դասախոս

Հասարակական ակտիվությունը
2011 թ.-ից մինչ օրս «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գեոէկոլոգիա, ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, էկոլոգիական կրթություն, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, էկոլոգիական զբոսաշրջություն:

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Հայաստանի Հանրապետության հանքային ջրերի գեոէկոլոգիական գնահատումը»

Դասավանդվող առարկաները
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Սոցիալ-մշակույթային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
 • Սերվիսի հիմունքներ
 • Հյուրանոցային և ռեստորանային մարկեթինգ
 • Սերվիսի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի հետազոտության մեթոդներ
 • Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Սփյուռքի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի մենեջմենթ

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

  Համակարգչային գիտելիքներ
  Windows XP, MS Office, Internet
 • Մարիամ Վասիլյան