Մարիանա Սարգսյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1997-2002 Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Օտար լեզուների ֆակուլտետ
2002-2006 Երեւանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, միջազգային հմագործակցության բաժին/ գլխավոր մասնագետ
2007 – առ այսօր ԵՊՀ ռ/գ բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2002-2008 - ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն, գիտության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2005-2007 – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Լեզուն եւ գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» Միջազգային գիտաժողով, Երեւան, հոկտեմբեր 16-19, Երեւան
English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR), 3-րդ Միջազգային գիտաժողով, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա , դեկտեմբեր 4-6, 2009
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով , Երեւան, 2009

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն
Մարիանա Սարգսյան