Մարիաննա Օհանյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ, կոչումներ
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրոսի աստիճան)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրի աստիճան)

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից առ այսօր ասիստենտ, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2012 - 2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2010 - 2012 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Լեքսիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոճագիտություն, Գործառական ոճագիտություն, Խոսույթ, Բժշկագիտական խոսույթ

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԱՈՒՀԱ (անգլերենի ուսումնառության հայկական ասոցիացիա)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)
Մարիաննա Օհանյան