Մարիկա Տոնյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2007 – բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1984 – 1988 - ԵՊՀ ասպիրանտ
1967 – 1972 - ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժնի ուսանող: Գերազանցության դիպլոմ, որակավորում` բանասեր, անգլերեն լեզվի ուսուցիչ

Մասնագիտական գործունեություն
2003 - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1992 - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1973 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու, անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար, անալիտիկ ընթերցանություն, գրավոր պրակտիկա, քերականություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Փետրվարի 26-27, 2009 – “Օտար լեզուներ և գրականություն. Տեսություն և պրակտիկա”, Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան
Նոյեմբերի 5-6, 2007 – Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի հինադրման 30-ամյակին, Երևան
Հոկտեմբերի 16-19, 2007 – “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 1-3, 2007 – Միջազգային գիտաժողով “Աթայանական ընթերցումներ”, Երևան
Հոկտեմբերի 27-30, 2004 – “English Studies: Theory and Practice”,
AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան

Հասարակական գործունեություն
2008 - “Armenian Folia Anglistika” անգլիագիտական հետազոտությունների
հայկական հանդեսի հրավիրված խմբագիր
2007 – “Armenian Folia Anglistika” անգլիագիտական հետազոտությունների
հայկական հանդեսի հրավիրված խմբագիր
2004 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (խոսակցական)
Մարիկա Տոնյան