Մարինա Շեյրանյան
Կրթություն
ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, կենսաօրգանական քիմիա (1970 - 1975 թթ.)

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու` դոցենտ
Թեմա «Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրությունը հեքսահիդրոպիրիդազին - 4-ոնի հիման վրա», 1992 թ., Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ԳԱ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; գիտաշխատող
1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ
2005 թ-ից դոցենտ
1996 թ. Միջազգային Առողջապահության Կազմակերպություն, Կոպենհագեն,Դանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագիտական քիմիա
Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա (դեղատնային)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանորեն ակտիվ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններ, բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ուսումնասիրություններ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Հայկական քիմիական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

Որակավորման դասընթացներ
“A Course on EU Guidelines to GMP for Medical Products” 2009թ.

marina-sheyranyan@ysu.am
Մարինա Շեյրանյան