Մարինե Հովհաննիսյան
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) դասախոս
1990 - 1995 թթ. նույն ամբիոնում լաբորանտ և դասախոս համատեղությամբ (ժամավճարով կամ համատեղությամբ)
1987 - 1990 թթ. նույն ամբիոնում` լաբորանտ, ավագ լաբորանտ
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ լեզուների տիպաբանության, ռուսաց լեզվի տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի հայցոր: Հանձնել եմ թեքնածուական մինիմումի բոլոր քննությունները (: Շարունակում եմ աշխատել թեքնածուական թեզիս վրա

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն. տերմինաբանություն
Թեքնածուական թեզիս թեման է. «Անձանց մասնագիտական անվանումները տնտեսագիտական տերմինահամակարգում»

Լեզուներ
Ոուսերեն, հայերեն, անգլերեն
Մարինե Հովհաննիսյան