Մարինե Յաղուբյան
Կրթություն
2003 - 2007 թթ., ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության մագիստրոս
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Գիտական կոչում
2012թ. Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր, ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2008 թթ. ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ), տեսական քերականություն և տիպաբանություն

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հոկտեմբերի 26-27, 2006 թ., Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, Գիտաժողով, Երևան

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)
Մարինե Յաղուբյան