Մարկուհի Ոսկանյան
Կրթություն
1993- 1998 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ/ Բանասեր, ուսուցիչ
2011-2016 ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման հնգամյա դասընթաց
2016-2021 ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման հնգամյա դասընթաց
2019 Անգլերենի իմացության միջազգային թեստ iTEP C2 մակ․

Աշխատանքային փորձ
2011 առ այսօր ԵՊՀ ԵԼՀ ֆակուլտետ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն / անգլերենի դասախոս
1998-2012 ՀՊՄՀ անգլեն լեզվի և դրա դասավանդման ամբիոն/ անգլերենի դասախոս
2002 առ այսօր Եվրոպական համալսարան , լեզվաբանության ամբիոն /Անգլերեն լեզվի դասախոս
1998-2000 “Lingua Forum” լեզվի կենտրոն / անգլերեն լեզվի մասնագետ

Վերապատրաստման դասընթացներ
2007 թ. հունիս «Oxford University Press» դասարանի ղեակվարման և Սխալների ուղղման արդյունավետ մեթոդները
2007 թ. նոյեմբեր ԵՏԱ «Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջմշակութային իրազեկությունը»
2009 թ. հուլիս Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան «Լեզվի գնահատումը»
2012 Ապրիլ “Cambridge University Press” ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց
2013 Հոկտեմբեր ԵՊՀ գիտական համաժողով “Translation as Means of Cross-cultural Communication”
2015 Մայիս Ամերիկյան դեսպանատուն Հայաստանում, ԵՊՀ “New Eyes” Լեզվի ուսուցման և միջմշակութային հաղորդակցության Միջազգային գիտաժողով
2019 Սեպտեմբեր ԵՊՀ գիտական համաժողով “Language, Culture, Communication”
2019 Հոկտեմբեր ԵՊՀ միջազգային գիտական համաժողով “Translation and Education”
2020 Հոկտեմբեր Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաներ “ReLang”
2020 Դեկտեմբեր Մասնագիտական վերապատրաստում “Massive Open Online Courses”

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet Explorer

Սերտրֆիկատներ
2006 թ. սեպտեմբեր 27 Մաքմիլան Արմենիա «Օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները»
2007 թ. սեպտեմբեր 24 Մաքմիլան Արմենիա, «Move Ahead» և «Straightforward» դասագրքերի շնորհանդես
2011 թ. փետրվար 7-8 Մանմար «Օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները Հայաստանում»

Պատվոգիր
2003 թ. ՀՊՄՀ «Երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար»
Մարկուհի Ոսկանյան