Մարտին Գրիգորյան
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ,
1976 - 1979 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր
թեկնածուական` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտությունը մետրիկաներում», 1980 թ., ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական` «Ֆուրիեի սովորական և կրկնակի շարքերի ըստ լրիվ օրթոնորմալ համակարգերի զուգամիտությունը», 1997 թ., ԵՊՀ (Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Մադրիդի Ինքնավար Համալսարան, 1993 - 1994 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ, ֆուկցիաների տեսություն, գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 - 1996 թթ. «MVR000» International Science Foundation
1996 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1998 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 - 1999 թթ. «96-880» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2000 - 2003 թթ. «00-310» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2004 - 2007 թթ. «01-00» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2008 թ. «45» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում

Մրցանակներ
Լավագույն գիտական աշխատանք 2009 թ.
ՀՀ նախագահի մրցանակ 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն

gmarting@ysu.am
Մարտին Գրիգորյան