Մերի Մելիքյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ. Պերուջայի օտարազգիների համար համալսարան, C2 մակարդակի իտալերեն լեզվի և մշակույթի դասընթաց
2005 թ. Հռոմի “Roma 3” համալսարանի լեզվաբանության բաժին, ժամանակակից լեզուների դիդակտիկայի վերաբերյալ դասընթաց
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2010 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի ռոմանական լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2005 թթ. Հայաստանում Իտալիայի Դեսպանատան մշակութային բաժնի աշխատակից

Լեզուներ
Իտալերեն (գերազանց), ֆրանսերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)
Մերի Մելիքյան