Մերի Սուքիասյան
Ակադեմիական տվյալներ
1964 - 1968 Երևանի Վ.Յա. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների համալսարանի լրիվ դասընթացը իսպաներեն լեզու մասնագիտությամբ
1968 - 1972 Երևանի Վ.Յա. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների համալսարանի լրիվ դասընթացը Ֆրանսերեն լեզու մասնագիտությամբ

Վերապատրասման դասընթացներ
2006 - 2007 ուս. տարի Հուելվայի Համալսարան (Իսպանիա) «Գրականությունը անտիկ շրջանից մինչև ոսկեդար»
2005 հունիսի 3-4-ին Սերվանտեսի ինստիտուտի կողմից կազմակերպված իսպաներենը որպես օտար լեզու դասավանդողների դասընթաց
1999 Մադրիդի Ինքնավար համալսարանում կատարելագործման երկամսյա դասընթաց
1987 - 1988 ուս. տարի Մեխիկոյի ազգային ինքնավար Համալսարանում իսպանաամերիկյան գրականության և իսպաներեն լեզվի գծով կատարելագործման դասընթաց
1979 մարտ և ապրիլ ամիսներին օտար լեզուների արագացված մեթոդներով ուսուցման դասընթաց Մոսկվայի գիտությունների ակադեմիային առընթեր

Աշխատանքային գործունեություն
1991 թվականից մինչև այսօր իսպաներեն լեզվի դասախոս Երևանի պետական համալսարանի Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ռոմանական բանասիրության ամբիոնում
1989-1991թթ. իսպաներենով հեռարձակվող հաղորդումների թարգմանիչ և խոսնակ Հայաստանի Ազգային Ռադիոյում
1978-1989 թթ. Մեթոդիստ, իսպաներենի դասախոս Խ. Աբովյանի անվ. Մանակավարժական համալսարանին կից գործող Արագացված մեթոդներով օտար լեզուների դասավանդման ֆակուլտետում

Մրցանակ
2000 թ. Համաստեղություն Թարգմանական ծրագրի «Գարուն N 8» ամսագրի Լավագույն Թարգմանչի մրցանակ
Մերի Սուքիասյան