Մեդորա Խաչատրյան
Կրթություն
1958 - 1964 թթ. ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
1965 - 1969 թթ. Ասպիրանտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
2004 - 2009 թթ. Որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Թթենու շերամի օնտոգենետիկ զարգացման օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»

Աշխատանքային փորձ
1969 - 1974 թթ. Լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1973- առ այսօր Կենսաբ. ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, մրցույթային հանձնաժողովի անդամ,ԵՊՀ արհկոմիտեի անդամ, Կենսաբ. ֆակուլտետի Արհ.բյուրոյի նախագահ
1974 - 1975 թթ. կրտսեր գիտաշխատող կենսաքիմիայի ամբիոնի գիտահետազոտական խմբում
1975 - 1982 թթ. գիտաշխատող - Համեմատական և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1982 - 1998 թթ. ավագ գիտաշխատող - Համեմատակն և էվոլյուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիայում
1998 - 2006 թթ. համտեղությամն ասիստենտ
2006 թ-ից մինչև այժմ դոցենտ, կենսաքիմիայի ամբիոնում

Հասարակական գործունեություն
1970 թ-ից մինչ օրս Կենսաբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիայի հիմունքներ», «Կենսաբանական ակտիվ միացություններ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ազոտ պարունակող միացությունների կենսաքիմիա, ֆերմենտաբանություն, պուրինային հիմքերի կատաբոլիզմ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ
Մեդորա Խաչատրյան