Մելս Սահակյան
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ մեխ.-մաթ. Ֆակուլտետ, մատեմատիկոս
1964 - 1967 թթ. Մոսկվայի պետհամալսարան, մաթեմատիկայի բաժանմունք, «Ընդհանուր կառավարմ» ամբիոնի ասպիրանտ
1971 թ-ի ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկ., Մոսկվայի պետհամալսարան, թեկնածուական թեզ` «Ընդհատ կառավարմամբ կտոր առ կտոր մարկովյան պրոցեսսների մոդելավորում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ այժմ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, պրոֆեսոր
1995 - 2003 թթ. «Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, տնտեսության զարգացման ենթահանձնաժողովի նախագահ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, «Տնտեսագիտական կիբերնետիկա» ամբիոն, դոցենտ
1979 - 1989 թթ․ ՀԽՍՀ Պետական Էկոնոմիկայի և արդյունաբերության պլալանավորման ԳՀ ինստիտուտի «Հատուկ հետազոտությունների» բաժնի գիտական ղեկավար (համատեղություն)
1975 - 1984 թթ. «ԵԺՏԻ», «Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում», դոցենտ
1972 - 1975 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀՎ , ընդհանուր կառավարման բաժնի վարիչ
1967 - 1972 թթ. ՄՊՀ, «Ընդհանուր կառավարման» ամբիոնի գիտ. աշխատող
1962 - 1964 թթ. ԵՊՀ, «Մաթեմատիկական անալիզ» ամբիոնի, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաֆների տեություն և կիրառություններ Մոսկվայի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական եղանակներ ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտում՝ որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ տնտեսագիտությունում ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Մասնագիտական արդիական հիմնախնդիրներ ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Քանակական եղանակները գործարարության և կառավարման համար «ՀՈՒՄԿ» կրթական հիմնադրամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1996 - 1997 թթ. Եվրասիա հիմնադրան, USAD
1998 - 2001 թթ. Եվրասիա հիմնադրամ, USAD

Թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանած ասպիրանտներ`
Մեհրաբի Կելենջերիդզե (1985), Կարապետյան Կարեն (1989), Ստուպակավ Յուրիհ (1992), Ղազարյան Արթուր (2002), Սիմոնյան Թամարա (2003), Թադևոսյան Հենրիկ (2014)

Պարգևատրումներ
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր

Անդամություն
«Գործարարների և գիտնականների միություն»,ՀԿ, մախահահ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Երկրների փորձառություն
Ռուսաստան, Լեհաստան, Սիրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Ավստրալիա, Գերմանիա,ԱՄՆ

(+374 10) 54- 43-74 (ներքին 76-61)
Մելս Սահակյան