Մենուա Սողոմոնյան
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2007 թ-ին «Հայ-բրիտանական հարաբերությունները 1991-2000 թթ.», ատենախոսություն ԻԳ - 00.04 «Միջազգային հարաբերություններ՚ մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար, Երևան, 2007, պատմական գիտ. թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2008 թթ. դասախոս Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատմության ամբիոնում
2008 - 2015 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնում
2008 - 2011 թթ. միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2011 - 2019 թթ. ԵՊՀ գիտական քարտուղար
2015 թ-ից դոցենտ ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնում
2019 թ. ապրիլ-հուլիս՝ ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Նոր և նորագույն ժամանակների սոցիալ-քաղաքական պատմություն», «Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և հիմնախնդիրներ. քննադատական ներածություն», «Գլոբալ համակարգերի և գործընթացների հիմունքներ», «Միջազգային կազմակերպություններ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերությունների և միջազգային անվտանգության տեսություն
Արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացներ և պայմաններ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

menua.soghomonyan@ysu.am
Մենուա Սողոմոնյան