Միխաիլ Պողոսյան
Կրթություն
ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական ստիճան, կոչում
Կ.գ.թ.

Գիտական ատենախոսության թեմա
Սև նյութի նեյրոնների էլեկտրական ակտիվությունը նեյրոմեդիատրների, մելանինի և սպեցիֆիկ նեյրոդեգենե-րացիայի ազդեցության տակ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Նեյրոֆիզիոլոգիա նորմայում և պաթոլոգիայում

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ

Աշխատանքային գործունեություն
Էքսպերիմենտալ նեյրոֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն
Միխաիլ Պողոսյան