Մուշեղ Հովսեփյան
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1985 - 1988 թթ. ՄՊՀ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
«Ռադիոյի գործունեությունը արտակարգ իրավիճակներում», 1991թ., Մոսկվա, ՄՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
«Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում», 2002թ., Երևան, ԵՊՀ, բանասիրական գիտություններ դոկտոր
2004 դոցենտ
2007 պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչև օրս աշխատում եմ ԵՊՀ բանասիրական, այնուհետև ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներում
1999 թ-ից մինչև օրս Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչն եմ
1991 - 1994 թթ. ՀՀ հանրապետական ռադիոյի հասարակական-քաղաքական գլխավոր խմբագրություն, խմբագիր
2001 - 2005 թթ. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2008 թթ. Ռուս-հայկական(սլավոնական) համալսարանի պրոֆեսոր
2008 - 2015 թթ. ԵՊՀ Գիտխորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ռադիոժուռնալիստիկա», «Մասնագիտության արդի հիմնահարցեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնագիտական գրքի թարգմանություն, «Եվրասիա» հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Մուշեղ Հովսեփյան