Նաիրա Մարտիրոսյան
Կրթություն
1994-1998 – ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրության ֆակուլտետ
1989-1994 – ԵՊՀ, ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, Գերազանցության դիպլոմ` բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2000- Ասիստենտ, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994-2000 - դասախոս, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993-1994 - լաբորանտ /համատեղությամբ/, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ

Հասարակական գործունեություն
2004 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/գերազանց/, գերմաներեն /բառարանով/
Նաիրա Մարտիրոսյան