Նաիրա Մելքոնյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2015 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
2003 թ-ից ԵՊՀ ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Նաիրա Մելքոնյան