Նաիրա Մկրյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (Ժ 02.07)
1979-1984 թթ. Երևանի Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ դասախոս
2001 - 2009 թթ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ավագ դասախոս
1996 - 2001 թթ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ դասախոս
1993 - 1996 թթ. Ք. Մոսկվա, ՄԱԳ միջազգային առևտրային կազմակերպություն, թարգմանիչ
1988 - 1993 թթ. Երևանի N 122 միջն. դպ., անգլերենի ուսուցիչ
1987 - 1988 թթ. Երևանի N 155 միջն. դպ., անգլերենի ուսուցիչ
1985 - 1986 թթ. ՀԿՏԲ ինժեներ

Ակադեմիական դասընթացներ
Տեսական քերականություն, տիպաբանություն, գործառական-հաղորդակցական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն (ԵՊԼՀ)
Լեքսիկա, գործնական քերականություն, գրավոր խոսք (ԵՊՀ)

Մասնագիտական հետաքրքրության շրջանակները
Շարահյուսություն, գործառական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ)
Նաիրա Մկրյան