Նաիրա Ներսիսյան
Կրթություն
1982 -1987 թթ. - Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ 1971-1981 Երևան, N 114 միջնակարգ դպրոց (անգլիական թեքումով)

Մասնագիտական գործունեություն
2000-մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս
1988-1992 ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Հիմնական օտար լեզու, գործնական հնչունաբանություն, քերականություն, գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, մամուլ, դիպլոմային աշխատանքների ղեկավարում.

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Անգլեենի դասավանդման մեթոդիկա, Բանավոր խոսքի դասավանդում

Օտար լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-փետրվար-մարտ և 2009 թ.-հունվար- փետրվար ամիսներին - ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում

Էլ. փոստ
nnersesyan@ysu.am
Նաիրա Ներսիսյան