Նաիրա Շաչիլվյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ:
2012 թ - ից ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոն:
2004 - 2009 թթ. հայցորդ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոն:
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ - ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, անգլերեն, ռուսերեն (ազատ)
Նաիրա Շաչիլվյան