Նարե Ջաբաղյան
Կրթություն
2014 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ասպիրանտ
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
1996 - 2006 թթ. ք. Երևան,թիվ 49 դպրոց

Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2013 -2015 թթ. ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար
2011-2013 թթ. «Զանգակ» հրատարակչություն, թարգմանիչ

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2013 թ.-ին «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց», հանրապետական գիտաժողով, ԵՊՀ
2019թ.-ին EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 1, TRANSLATION AND EDUCATION, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet
Նարե Ջաբաղյան