Նարեկ Մելքոնյան
Կրթություն
2014 թ. Օգոստոս 4 Տնտեսագիտության թեկնածու
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2015 թ. Հունվար Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Կիրառական վիճակագրություն, Բիզնես անալիզ
2014 թ. Սեպտեմբեր, ԵՊՀ դասախոս, Էկոնոմետրիկա, Միկրոտնտեսագիտություն 2, Մաթեմատիկական ժողովրդագրություն
2012 թ. Մայիս - 2014թ. Հոկտեմբեր, ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ուսանողական ծրագրերի համակարգող

Հասարակական ակտիվություն
2015 թ. Ապրիլ-Մայիս Իտալիա, ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ծրագիր
2012 - 2014 թթ. ՀՀ ԱԺ երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավոր
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ խորհրդի և ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ

Պարգևներ
Ապրիլ 2013 Ռուսաստան - Լոմոնոսով 2013 - լավագույն զեկույց
Հունիս 2010 Ուկրաինա - 14-րդ միջազգային տնտեսագիտական դպրոց - լավագույն զեկույց
Մայիս 2010 ՀՀ - ԵՊՀ լավագույն ուսանող - ԵՊՀ բրոնզե մեդալ
Նարեկ Մելքոնյան