Նարինե Ղարիբյան
Կրթություն
1978-1983թթ.Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ
2000-2005թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
2004 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կ.գ.թ.) - ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան) «ՀայաստանիՎիրահայոց լեռների կենտրոնական մասի անտառների մակրոմիցետների տեսակային կազմը և կենսաբանական առանձնահատկությունները», գիտ. ղեկավար՝պրոֆ. Ս.Մ. Բադալյան

Աշխատանքային փորձ
1986թ.-ից ԵՊՀ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1993թ. Բուսաբանության ամբիոնում գիտական թեմայում լաբորանտ
1994-1996թթ.-կրտսեր գիտաշխատող
1997-2004թթ.- գիտաշխատող
2005թ.-ից մինչ այժմ՝ Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունները
Սնկերի կենսաբանություն, կենսաբազմազանություն, դեղասնկեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
ANSEF (#04-NS-biotech-814-73); Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների (#13RF-110, #15RF-064) և ՀՀ Գիտության կոմիտեի թեմատիկ (#18T‐1F115, #21T-1F228)

ngharibyan@ysu.am
Նարինե Ղարիբյան