Նարինե Իսպիրյան
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (դիպլոմ գերազանցությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ, հայցող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից ցայսօր, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
1996 - 2007 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1992 - 1996 թթ. Բնական գիտություններում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների կիրառման ամբիոնի ասիստենտ, Մաթեմատիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 - 1992 թթ. ավագ ծրագրորդ, ինֆորմացիոն կենտրոն, ԵՊՀ
1986 - 1990 թթ. մաթեմատիկ ծրագրորդ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների կառուցվածքներ,
Qt ինտեգրացված Visual C++ միջավայր,
Սոցիոլոգիական տվյալների վերլուծություն SPSS վիճակագրական համակարգում,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ(MS Access, Web Design)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորում Visual C++ միջավայրում STL և Qt գրադարանների օգտագործումով,
Պատկերների ճանաչողության ալգորիթմներ, Նեյրոնային ցանցեր,
Ալգորիթմներ գրաֆների վրա, NP լրիվ խնդիրների ուսումնասիրություն,
Տվյալների բազաների նախագծում SQL լեզվով,
Հեռավար ուսուցողական համակարգերի և վիրտուալ լաբորատորիաների ստեղծում Macromedia Flash Action Script լեզվով )

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Ինտեգրացված գործիքային միջավայր հայերեն լեզվով նոր կրթական տեխնոլոգիաների համար (IATP- Internet Access Training Program), 2000 - 2001 թթ. ծրագրավորող
2. Էլեկտրոնային ուսուցման գործիքային միջավայրի մշակում (OSI - Open Society Institute) , No. 500091CA51, 2002 - 2003 թթ. ծրագրավորող
3. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute) No. 1603, 2003 - 2004 թթ. ծրագրավորող
4. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute), No. 15022, 2006 - 2007 թթ. ծրագրավորող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nispiryan@ysu.am
Նարինե Իսպիրյան