Նարինե Հարությունյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 Պրոֆեսոր
2010 Բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, Երևանի Պետական Համալսարան
2006 Դոցենտ
2001 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի Պետական Համալսարան
1988-1993 Երևանի Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվ ի և պատմության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 –ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի պրոֆեսոր
2012-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
2012-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ
2010- ից ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտ․խոհրդի անդամ
2007-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերեն բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2007-ից Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
2006-2007 «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարանի թարգմանության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
1997-2006 «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարանի թարգմանության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս
1993-1994 Երևանի Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների պետական ինստիտուտի II օտար լեզվի ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)
Նարինե Հարությունյան