Նարինե Մանուկյան
Կրթություն
2012 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
2011 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց «Դասավանդման մեթոդաբանությունը Հայաստանում»
2008 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի N 2 ամբիոն, դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)
Նարինե Մանուկյան