Նարինե Հարությունյան
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1982 -1987 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական մանկ. ինստիտուտ
ֆրանսերեն լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն անգլերեն), ավարտական դիպլոմ
1995 թ-ին Գործուղում ՙՏեմպուս՚ ծրագրի շրջանակներում Դիժոնի համալսարան
2006 թ-ից հայցորդ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնում

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, ԵՊՀ արհկոմիտեի անդամ, Ռոմանագերմ. բանասիրության ֆակուլտետի Արհ.բյուրոյի նախագահ
1997 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
1991 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ գիտական գրադարան, գրադարանավարուհի

Հասարակական գործունեություն
2008թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), անգլերեն (բառարանով), ռուսերեն (գերազանց)

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ
Նարինե Հարությունյան